E weideren Interview am Kader vun eiser Serie mam fréiere Magistrat Jean Bour.