Matzen an der Europastad Lëtzebuerg gët et Platzen die alles wie net proper sinn. Dobei fällt den Centre Aldringen apart negativ op.