Lëtzebuerger op Foto-Safari, wéi d’Léiwen op knapp e Meter stin

Do kann ee schon de Otem halen wann eng Léiwin op knapp e Meter nierft engem steet an een riicht an d’Aaën kuckt