An dëser Emissioun maache mer en Ausflug op d‘Musel, op Rëmerschen, do wou haut en Naturreservat villen Déieren, virun allem ganz vill Vullenzorten en Doheem garantéiert. Op een Hoer wär awer do keen Naturreservat erstanen, mee eng Atomzentral. Den Historiker Sacha Pulli huet e Buch dozou geschriwen….

 

Mir kucken eis awer och d‘Affär ëm dës fréier geplangten Atomzentral un, an där d’Elisabeth Kox-Risch et deemools äerdeg bruecht dass haut zu Rëmerschen e Naturreservat dat villen Déieren en Doheem gëtt.

Duerno geet et eriwwer a Rumänien wou et och eng Rei Lëtzebuerger gëtt di do hinner ausgewandert sinn an do hier Spueren hannerlooss hunn. Zum Schluss gi mer bis an d’Juristerei luussen…..